2017-06 Sara & Chase - Endless Smiles Photo Booths